Het Bouwen


De ‘Zijn- plek’…
De ‘Zijn-plek’ is een plek waar dingen gewoon mogen ontstaan, een omgeving die niet helemaal ‘vastgezet’ is in regels, structuren en modellen maar waar wel begrenzing is. Waar dingen mogen stromen en nieuwe creaties kunnen ontstaan. Een plek waar je gestimuleerd wordt in je creativiteit, aangeboren nieuwsgierigheid en leergierigheid. Waar je bevestigd wordt in je eigenheid.

Het is een ontmoetingsplek met de natuur,
met jezelf en met de ander!

Een verbindingsplek maar ook een bewustwordingsplek. Een plek waar kinderen hun essentie kunnen voelen en mogen leven… Een plek midden in de natuur waar kinderen de verbinding weer kunnen ervaren tussen hoofd, hart en ziel. Wanneer deze verbinding er is, kun je de harmonie in jezelf en in de wereld om je heen (weer) ervaren. Dat is wat we ‘onze’ kinderen zo gunnen en dat is iets wat heel veel kinderen nu zo missen….

 

Pas als je ‘binnenwereld’ in harmonie is, kun je deze harmonie ook ervaren en realiseren in de buitenwereld. Wij geloven dat ‘onze’ kinderen de toekomstige Hoeders van de Aarde zijn en dat ze vooral nu in hun kracht, creativiteit en eigenheid bevestigd moeten worden. Daarbij hebben ze onze ondersteuning, vertrouwen en ‘facilitering’ nodig!!.

Het AL
Ik ben de zon, de maan, ik ben
de regen, ‘k ben onbeschrijfelijk,
niet te meten noch te wegen.
Ik ben rivieren, ik ben zeeën,
bliksem, donder, ik ben de
kleine mens, maar wél het grote wonder.
Ik ben het water en de vruchten
en het koren,
 het leven dat uit álle leven wordt geboren,
ik ben het allemaal – de wijze en de zot – 
en
in mijn kleinheid schuilt iets van een Grote God.
Toon Hermans

Gras-footer