Kenmerken van de Zijn-plek

 • leren door beleving
 • onderwijs op maat
 • samenwerking met derden
 • gezien worden
 • eenvoud
 • jezelf zijn / zelfvertrouwen
 • verbinding / aandacht
 • lokaal / dichtbij huis
 • natuur / dieren / planten
 • ruimte / rust / stilte
 • begeleiding / begrenzing
 • creativiteit / inspiratie
 • harmonie en balans
 • vertrouwen / veiligheid
 • ontmoeten / contact
 • voelen / lichaamsbewustzijn
 • verdieping / bewustwording
Kenmerken

Gras-footer