De kern van de Zijn-plek

de ‘Zijn-plek’ is:
ont-moeten          inspireren          verbinden
Een ont-moetingsplek met de natuur, met jezelf en met de ander. Een verbindingsplek en een bewustwordingsplek.

Het AL
Ik ben de zon, de maan, ik ben
de regen, ‘k ben onbeschrijfelijk,
niet te meten noch te wegen.
Ik ben rivieren, ik ben zeeën,
bliksem, donder, ik ben de
kleine mens, maar wél het grote wonder.
Ik ben het water en de vruchten
en het koren,
 het leven dat uit álle leven wordt geboren,
ik ben het allemaal – de wijze en de zot – 
en
in mijn kleinheid schuilt iets van een Grote God.

Toon Hermans

De Kern van de Zijn-Plek