De Zijn-Plek

 Van kennis is macht…. naar: voelen is kracht!.

Veel kinderen raken in onze samenleving de verbinding kwijt met de natuur en daardoor met zichzelf. Kinderen mogen tijd en ruimte krijgen om in de natuur te zijn en zich er een wezenlijk onderdeel van te voelen en te weten. In verbinding met de natuur, in verbinding met hun eigen natuur.

Voor de gezondheid en het welzijn van kinderen is het belangrijk dat ze tijd en ruimte krijgen om in de natuur te zijn. Kinderen die vaker in de natuur komen bewegen meer, zijn motorisch beter ontwikkeld en herstellen sneller van stress. Ze kunnen zich beter concentreren en spelen fantasievoller en constructiever.

De nadruk in de maatschappij en het onderwijs ligt sterk op het leren met het hoofd. Er is veel druk op leren en presteren. Eigen initiatieven en creativiteit (het voelen/het hart) kunnen hierdoor te weinig ruimte krijgen. Er zijn regels, structuren en protocollen, kinderen moeten voldoen aan gemiddelden.. Eigenheid en de eigen essentie kan hierdoor onderdrukt worden. Gevolgen kunnen groots zijn: onrust, frustratie, faalangst, boosheid, stil terug trekken of ziek worden en zo meer.

Veel van de oorspronkelijke talenten, creativiteit en levensvreugde gaan hierdoor verloren. Talenten die in onze moderne maatschappij, economie en wereld belangrijk en nodig zijn. Talenten die zo belangrijk zijn om uit te groeien tot een gelukkig mens. Talenten die kunnen zorgen dat mensen kunnen samenwerken en verbinden.Balans tussen hoofd en hart, denken en voelen, is volgens ons de basis om uit te groeien tot een volledig mens. De ‘Zijn-plek’ geeft kinderen rust en ruimte om deze balans (weer) te ervaren.De kern van de ‘Zijn-Plek’.

Klik hier voor de kenmerken van de ‘Zijn-Plek’.