Visie

Visie op Kinderen en Onderwijs in deze Tijd

Kinderen zijn mensen die opgroeien in een wereld in transitie, een maatschappij die in verandering is, waarin andere prikkels en andere eisen zijn. Zij zijn het die de maatschappij van morgen gaan beheren. De kwaliteiten die ze daarvoor mogen ontwikkelen gaan verder dan het kunnen halen van goede cijfers en diploma’s.

Het maatschappelijk leven begint op school, juist die periode heeft vaak een grote invloed op de individuele levensloop en daarmee ook op de samenleving. De wereld van morgen wordt een fijne wereld als we kinderen leren zich coöperatief op te stellen, leren omgaan met verantwoordelijkheid en macht, zich kunnen ontplooien als sociale mensen die emotioneel gezond in hun vel zitten.

Het zijn de mensen van déze tijd. De taak van volwassenen die hen begeleiden is hen te faciliteren zichzelf te zijn, zodat ze met hun eigen scheppingskracht, talenten en passie een bijdrage kunnen leveren aan hún wereld, die van nu en de toekomst.

‘Wat vertel je kinderen, opdat ze vol verlangen uitzien naar de dag van morgen?’
opperhoofd Seattle

Quote Rabin

Onderwijs